Hageform AS

Hageform AS startet opp i 2006, og er et anleggsgartnerfirma som holder til i Oslo. Vi har spesialisert oss på den grønne delen av anleggsgartnerfaget, det vil si alt som har med planter ute å gjøre. Våre ansatte har lang erfaring med og utdannelse innen park- og hagedrift, nyanlegg og trepleie.

Vi ønsker å være et faglig sterkt og engasjert firma, som tar vare på våre kunder på en skikkelig måte. Punktlighet og god kommunikasjon er viktig for oss.

Vi henvender oss til offentlige institusjoner, borettslag, private bedrifter og private hageeiere. Vår kjernevirksomhet er skjøtsel av større og mindre grøntanlegg samt nyanlegg og design av hager og grøntanlegg.

Våre metoder er basert på faglig innsikt, effektivitet og hensyn til miljøet.

Hageform as, Østensjøveien 29, 0661 Oslo       Tlf: +47 40 00 38 56       Fax: +47 93 57 80 48       E-post: post@hageform.no