Hageform AS

Økologi

Hageform jobber ut fra økologiske prinsipper. Det innebærer at vi så langt det lar seg gjøre søker å unngå bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel. I praksis betyr det at Hageform jobber etter langsiktige mål for å oppnå sunne og friske planter, som igjen vil være bedre rustet mot sykdom og skadedyr. En viktig del av dette er å stimulere til nedbryting av organisk materiale i hagen og grøntanlegget, og det gjør vi ved å etterlate slikt materiale der det ikke er skjemmende for helhetsinntrykket.

Hageform bruker primært organisk gjødsel, som kan ha en noe tregere virkning enn kunstgjødsel. Hageform mener at organisk gjødsel stimulerer de naturlige prosessene i både jord og planter, og styrker dermed plantenes evne til å ta opp næring og vann. Ved sykdom eller angrep av skadedyr søkes det etter årsak. Eventuell behandling diskuteres med kunden, det brukes også her primært økologiske metoder.

For ugresskontroll benytter vi mest mekaniske og termiske metoder. For termisk ugressbekjempelse bruker vi vår ugressbrenner. Denne dreper de synlige delene av planten og vil over tid tyne vekk ugresset. De mekaniske metodene vi benytter er luking, skyfling og trimmer med stålbørster. Kunnskap om ugressets biologi er avgjørende for et godt resultat uansett metode, også ved bruk av kjemiske midler.

Ved nyanlegg er det spesielt viktig å vurdere tiltak for å fremme en økologisk driftsform. Dette gjøres med gode, ugrasfrie dyrkingsmasser, godt forarbeide, bruk av jorddekke, riktig plantevalg og ved å plante tett nok, for å nevne noe.

Hageform as, Østensjøveien 29, 0661 Oslo       Tlf: +47 40 00 38 56       Fax: +47 93 57 80 48       E-post: post@hageform.no