Hageform AS

Design

Slik jobber vi:

Først møtes vi for en konsultasjon hos dere. Der lytter vi til deres forskjellige behov, ønsker og hvor mye dere vil ha forandret. Under konsultasjonen går vi gjennom en rekke spørsmål som handler om både det praktiske og om smak og stil. Vi arbeider oss gjennom hele området og fotograrerer dagens situasjon. Dette utgjør et godt utgangspunkt for oss til å skape et utemiljø etter deres ønsker, tidsbruk og stedets forutsetninger krydret med våre egne ideer.

Før vi møtes er det fint om dere har funnet fram en tegning/planskisse som dekker hele utearealet deres med alle hus, tomtegrenser, innkjørsler, store trær osv. Om dere ikke har en proposjonal planskisse, kan vi selvsagt gjøre en oppmåling av området.

Deretter tegner vi fram en illustrasjonsplan over hele området som viser våre overordnede forslag og gir eksempler på planter, materialer og belysning.

Selvfølgelig kan vi også levere en enda mer detaljert plan som beskriver ekstakte antall og arter for hele området.

Hageform as, Østensjøveien 29, 0661 Oslo       Tlf: +47 40 00 38 56       Fax: +47 93 57 80 48       E-post: post@hageform.no