Hageform AS

Parker og større grøntanlegg

Vi i Hageform har lang erfaring med skjøtsel av grøntanlegg. Vi utfører profesjonell skjøtsel etter en utarbeidet kontrakt som vi tilpasser hver enkelt kunde. Kontrakten er i samsvar med Norsk Standard for bygg og anleggstjenester. Vi henvender oss til offentlige institusjoner, borettslag, private bedrifter og private huseiere.

En skjøtselsavtale kan inkludere alt hage og parkarbeid, eller bare deler av det. Vi har utstyr og arbeidsmetoder som gjør oss effektive, og fagkunnskap som sikrer et godt resultat. Plantekjennskap er en forutsetning for å kunne fremheve den enkelte plantes egenart i forhold til de andre elementene i hagen og parken.

I vårt skjøtselsarbeid er en hovedtanke at kunden skal slippe å tenke på det arbeidet vi utfører. Det pågår hele tiden faglige vurderinger, og arbeidets frekvens utføres i henhold til behov. Vi kvalitetssikrer vårt arbeid med årsgjennomganger med påfølgende rapport.

Vi kan også ta på oss nyanlegg for profesjonelle. Vi har gode samarbeidspartnere innen steinarbeider.

Hageform as, Østensjøveien 29, 0661 Oslo       Tlf: +47 40 00 38 56       Fax: +47 93 57 80 48       E-post: post@hageform.no