Hageform AS

Trepleie

Hageform kan tilby alle former for profesjonell trepleie, og har per dags dato to ETW (European Tree Worker) sertifiserte trepleiere.  Under følger en liste med eksempler på typer trepleie arbeider vi utfører:

  • Knutekolling av trær
  • Oppbygningsbeskjæring av ungtrær
  • Kroneheving av trær (heve kronen ved hjelp av beskjæring, feks for å få mer lys)
  • Kronerens av trær (Fjerning av døde grener og dårlige vinkler for å øke vitalitet)
  • Felling av vanskelige trær (Trær som står i nærheten av installasjoner, feks kabler, hus etc.)
  • Tilstandsvurdering av trær (Sykdommer, sopp infeksjoner, mekaniske skader etc.)
  • Beskjæring av alle typer frukttrær (fjerning av vanskudd for å øke fruktproduksjon, tynning av eldre frukttrær)

Vi utfører også beskyttelse av trær/røtter på byggeplasser og under gravearbeider. Dette er et viktig tiltak som ofte blir neglisjert eller glemt på grunn av manglende kompetanse. Vi setter fokus på dette, da det kan forårsake store skader på røtter såvel som på stammen. Store skader som kan være vanskelig å oppdage, da de som regel oppstår under jorden i roten.

Vi har et ungt innovativt miljø, som hele tiden etterstreber å holde seg oppdatert på faget og nytt stoff til en hver tid. Hageform er også aktivt medlem av Norsk Trepleieforum.

Hageform as, Østensjøveien 29, 0661 Oslo       Tlf: +47 40 00 38 56       Fax: +47 93 57 80 48       E-post: post@hageform.no